Archive for Maj, 2014

Niewiele osób, które znają się na przykład na ekonomii, wie, jak prowadzić gospodarstwa domowe. Są w nich różnego rodzaju obowiązki, [...]
Wiele nowych możliwości stanowi Internet, gdyż jest on ich źródłem. Dlatego nie warto pozostawać tylko i wyłącznie przy starych sztuczkach [...]
Inwestycje państwowe przez jednych ekonomistów traktowane są jako coś pozytywnego, gdy Innu widzą jedynie ich negatywne strony. Obiektywnie patrząc możemy [...]
Ogromną rolę w motywowaniu pracowników odgrywa kultura organizacji, która jeszcze nie została do końca ujęta w teoretyczne, naukowe ramy. Naukowcy [...]
Często zdarza się tak, że niespodziewanie musimy wygospodarować dużą kwotę pieniędzy. Wiadomo, że czasem niespodziewanie zepsuje nam się samochód, musimy [...]
W Warszawie zakończyła się niedawno konferencja, której tematem przewodnim było obciążenie podatkowe firm i ich wpływ na rozwój gospodarczy kraju. [...]
Podstawową regułą funkcjonowania przedsiębiorstw jest osiągnięcie zysku, czyli nadwyżki przychodów z tytułu sprzedaży produktów lub usług nad kosztami ich wytworzenia. [...]
Makroekonomia jak również mikroekonomia to działy w ekonomi zajmujące się poszczególnymi kwestiami związanymi z tematyka ekonomiczna. Tak tez makroekonomia jest [...]