Archive for Lipiec, 2014

Pokolenia w różnych rodzinach, szybko się zmieniają. Jest to związane z naturalną koleją rzeczy. Liczne osoby jednak prowadzą różne firmy, [...]
Kraje zachodnie Europy oraz kraje skandynawskie zaliczane są do grupy państw o najwyższym poziomie zabezpieczenia społecznego w razie bezrobocia. Jest [...]